^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

School Director

1086110291 20140620 120852

นางสาวมยุรี  เดชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Education Links

Backend System

Friendly Links

banner200
isangate banner
Make a Dream to Fly
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
ubuntu th
sakdibhornssup foundation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 มีนายนิมิตร แก้วเกื้อ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ทุ่งคา โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา และขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้แนะนำนางสาวเน็ท ศรีสงคราม ครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย ที่มาร่วมงานกับโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการ

60810823 901579693517292 1661969781672116224 o 60799990 901583146850280 686841772587876352 n

 

Copyright © 2013. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 Rights Reserved.