^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

School Director

1086110291 20140620 120852

นางสาวมยุรี  เดชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Education Links

Backend System

Friendly Links

banner200
isangate banner
Make a Dream to Fly
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
ubuntu th
sakdibhornssup foundation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด โดยนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิมิตร แก้วเกื้อ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวการจัดการเรียนการสอนและนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และยังได้รับเกียรติจาก นายนพพร อุสิทธิ์ (นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร) มาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในครั้งนี้อีกด้วย 

60907409 902978486710746 7856467019518967808 o 61015883 902977466710848 7522617708362334208 o
61122314 902978323377429 3575004286108565504 o 61504855 902978533377408 890869778757976064 o
Copyright © 2013. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 Rights Reserved.