ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด โดยนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิมิตร แก้วเกื้อ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวการจัดการเรียนการสอนและนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และยังได้รับเกียรติจาก นายนพพร อุสิทธิ์ (นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร) มาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในครั้งนี้อีกด้วย 

60907409 902978486710746 7856467019518967808 o 61015883 902977466710848 7522617708362334208 o
61122314 902978323377429 3575004286108565504 o 61504855 902978533377408 890869778757976064 o