^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

School Director

1086110291 20140620 120852

นางสาวมยุรี  เดชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Education Links

Backend System

Friendly Links

banner200
isangate banner
Make a Dream to Fly
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
ubuntu th
sakdibhornssup foundation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาภายใน ทุ่งคาเกม ปี 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ทุ่งคาเกม ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย โดยมีนายนิมิตร แก้วเกื้อ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมด ๖ ประเภทกีฬาด้วยกัน คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และ กรีฑา รวมถึงการแข่งขันแชร์บอล กระชับมิตรระหว่างครูและนักเรียน โดยได้แบ่งนักกีฬาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น ๓ สี คือ สีเขียว แดง และฟ้า

 0067 resize  0027 resize
 0164 resize  0039 resize
 0007 resize  0015 resize
 0021 resize  0026 resize
 0033 resize  0039 resize
 0042 resize  0160 resize
 0054 resize  0314 resize

 

Copyright © 2013. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 Rights Reserved.